เมื่อวานนี้กลุ่มของเราได้ประชุมกันเพื่อทำงาน แต่ละคนก็บอกว่า ตอนนี้มึน ๆ no idea พยายามเสนอแนวคิดที่จะทำให้ อาหารหลัก 5 หมู่ ออกมาแตกต่าง แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไร ก็เลยไปศึกษาโครงสร้างหลักสูตรกันใหม่ และตกลงกันว่าจะเปลี่ยนเรื่อง จาก อาหารหลัก 5 หมู่ เป็นเรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ค่ะ  แล้วจะรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ทราบในคราวต่อไปค่ะ

                                                              ...........ขอบคุณค่ะ............