สัญญาณชีพ เป็นสิ่งที่บ่งบอก ความมีชีวิตของบุคคล

สัญญาณชีพ เป็นสิ่งที่บ่งบอก ความมีชีวิตของบุคคล เป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัย, ประเมินการเลี่ยนแปลงของโรค ละประเมินผลของการบำบัดรักษาที่สำคัญมากๆ

เมื่อวันก่อน ตึกทับทิมได้มีการทบทวนทางคลินิค หลังจากนั้นได้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้ช่วยเหลือในเรื่องของ สัญญานชีพ(vital sing) เลยคิดว่า เป็นเรื่องง่ายๆที่บางท่านอาจจะสนใจเลยสรุปสั้นๆมาฝาก อาจจะเพื่อเตือนความจำอีกที่สำหรับผู้ที่รู้แล้ว

สัญญาณชีพ(vital sing)

สัญญาณชีพ  เป็นสิ่งที่บ่งบอก ความมีชีวิตของบุคคล เป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัย, ประเมินการเลี่ยนแปลงของโรค และประเมินผลของการบำบัดรักษาที่สำคัญมากๆ
ลักษณะของสัญญาณชีพ
1.        อุณหภูมิ
2.        ชีพจร
3.        การหายใจ
4.        ความดันโลหิต

 อุณหภูมิ(Temperature)

วัดทางปาก    มากกว่า           37.5  C    เรียกว่ามีไข้
                                 37.6  – 38.3  C       ไข้ต่ำๆ
                                 38.4  -  39.4  C       ไข้ปานกลาง
                                 39.5  -  40.5 C        ไข้สูง
                                 สูงกว่า  40.5 C       ไข้สูงมาก

ชีพจร(Pluse)

สังเกต ความสม่ำเสมอ ความหนัก เบา
ค่าปกติ  อยู่ในช่วง 60 – 100 ครั้ง/นาที
การหายใจ(Respiration)
อัตราเฉลี่ย 20 ครั้ง/นาที  ไม่ควรเกิน 30 ครั้ง/นาที
สังเกต สีผิว ปาก เล็บ ,ความลำบากในการหายใจ เช่น เสียง จมูกบาน
ความดันโลหิต(BP.)
แรงดันเมื่อหัวใจบีบตัว(Systolic)    90 – 140 mmHg
แรงดันเมื่อหัวใจคลายตัว(Diastolic)60 – 90 mmHg

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ แนวติดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม1 (พิมพ์ครั้งที่ 2)เรณู  สอนเครือ,บรรณาธิการ.โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบราชชนก.2540

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกทับทิมความเห็น (0)