การฝึกงานของผมที่ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา CARD วันนี้ มีงานต่างๆที่ผมทำมากมาย และก็ได้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ของ gotonow  ด้วย และเอาเว็บไซด์ขึ้นบน เซิร์ฟเวอร์ ของ boxchart