หลังจากได้รับการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการของสำนักงาน ก.พ. ถึงการเตรียมการดำเนินการในการเป็นศูนย์สอบอีกครั้งในปี 2549 ซึ่งจะจัดสอบภาค ก และ ข ในช่วงเดือน มิถุนายน  และเดือนสิงหาคมนั้น  ความคืบหน้าได้รับการประสานงานเพิ่มเติมโดยกำหนดแผน (ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง) ว่าในการจัดสอบครั้งนี้ว่าผู้สมัครสอบสามารถเลือกสถานที่สอบในจังหวัดต่าง ๆ ได้ 13 แห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน ก.พ. เครือข่าย  คือ  กรุงเทพฯ ( ส่วนกลาง)  อยุธยา  ราชบุรี  เชียงใหม่  ลำปาง  พิษณุโลก  นครสวรรค์  ชลบุรี  นครราชสีมา  ขอนแก่น  อุบลราชธานี  สุราษฎร์ธานี  และสงขลา
             ส่วนการแพร่ข่าวสารคาดว่าจะดำเนินการในเดือนเมษายนนี้ และถ้ามีการจัดสอบตามแผนที่วางไว้  ทางสำนักงานก.พ.ได้ประมาณการจำนวนผู้สอบภาค ก  ทั้งสิ้น 3000,000 คน  ซึ่งแต่ละศูนย์สอบต้องตั้งรับจำนวนผู้เข้าสอบ 10,000 คน  ซึ่งทีมงานของสำนักงาน ก.พ.เครือข่ายมข. เราเชื่อมั่นว่าจากจำนวนผู้สมัครสอบดังกล่าวสามารถดำเนินการสอบได้ไม่มีปัญหาเรื่องสถานที่สอบแต่อย่างใดเนื่องจากเคยมีประสบการณ์การจัดสอบให้กับทางท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน 234 อัตรา  ( 22 ตำแหน่ง ) ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครจำนวนถึงเก้าหมื่นกว่าคน เมื่อช่วงปลายปี 2548  ที่ผ่านมา