หัวข้อ CAI

หลังจากที่ได้หัวข้อ CAI ในระดับอุดมศึกษาแล้ว  สมาชิกในกลุ่มก็ช่วยกันค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับภาษาและสุขศึกษา  ว่ามีวิชาอะไรบ้าง  ที่เกี่ยวข้อง  ค้นไปค้นมา ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสุขศึกษา จากวิทยาลัยพลศึกษา/มหาวิทยาลัยต่าง ๆ   จนตกลงกันว่าจะทำเรื่อง "ศิลปะแม่ไม้มวยไทย"  และหาข้อมูลเก็บไว้  เขียนโครงการ และไม่ได้นำเสนอในห้องเรียน  แต่นำเสนอในบล็อก  ก็ได้รับคำตอบจากอาจารย์ว่า วิชานี้มีในระดับอุดมศึกษาด้วยหรือ ที่ มน.เป็นชมรม  แล้วขอบเขตมีแค่ไหน  ก็เลยไขว้เขว พอนำเสนอไปก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนเรื่อง  ก็เลยคุยกันในกลุ่มว่าน่าจะหาหัวข้อใหม่ที่มันเกี่ยวข้องกับวัยของนักศึกษาอายุระหว่าง 18 - 22  ปี   (การบ้าน....)   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณัฎฐิรา ศรีเพชรความเห็น (0)