KM สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในการขับเคลื่อน KM ของประเทศ

         ดังได้เคยบันทึกไว้แล้วว่า พญ. สุรภี ผอ. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ รพ. เด็ก) ต้องการใช้ KM ในการพัฒนาคุณภาพงานของสถาบัน อย่างจริงจัง    การดำเนินการกำลังจะเริ่มต้น ดังแสดงใน e-mail ของ พญ. ลัดดา ดำริการเลิศ

         ถึง นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และผม ในช่วงประมาณวันที่ ๒๐ มีค.  ดังนี้
 
เรียน  อจ.วิจารณ์ และพี่สมศักดิ์ที่เคารพ
          วันนี้หนูไปประชุมคณะกรรมการ KM ชุดใหญ่ของรพ.เด็ก    และแจ้งข้อมูลที่อาจารย์เคยบอกไว้ใน Blog   สรุปว่า    กิจกรรม KM รพ.เด็กทำไปล่วงหน้าแล้วคือ  การ ลปรร. ฝ่ายการพยาบาล  ในหัวข้อ  medication  error  โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานของ รพ.ไปเข้าฟังเพื่อเรียนรู้วิธีการทำ  KM   ทั้งนี้มีวิทยากรคือคุณหมอชำนิ         จากการประชุมวันนี้สรุปว่ากิจกรรมที่จะทำต่อไปคือ
    1. สร้าง "คุณอำนวย"   โดยอาศัย facilitator ที่มีอยู่เดิมของงาน HA   มาเรียนรู้กระบวนการ KM  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 100 กว่าคน   มาจัดกลุ่มลปรร. เล่าความสำเร็จในหัวข้อ " การทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยในหน่วยงาน"เพื่อให้คุณอำนวยเหล่านี้ไปกระตุ้น,จัดกระบวนการในหน่วยงานของตนเอง  คงจะมีประมาณ 10 กลุ่ม
    2. จัดเวทีให้ผู้มีความสำเร็จในเรื่องต่างๆ  เช่น  การทำหนังสือคู่มือการดูแลโรคต่างๆของประชาชน มา ลปรร.ให้บุคลากรในองค์กรเห็นเป็นตัวอย่างและเข้าใจว่า  KM คืออะไร เป็นอย่างไร  ทำอย่างไร
    2. จัดเวทีให้คุณอำนวยที่เรียนรู้! ผ่านกระบวนการข้อ 1 แล้วของหน่วยงานที่มีแววว่าจะมีผลงาน "การทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยในหน่วยงาน" สัก 5-6 หน่วยงาน หรือเปิดให้หน่วยงานที่อยากทำและประกวดชิงรางวัล มาลปรร.   ในหัวข้อเดิม   ให้ได้ ผลสำเร็จ knowledge  asset  ที่จะเป็นตัวชี้วัดของปี 50  แล้วให้รางวัลในทำนองเดียวกับการประกวดผลงาน CQI
   3.  นำผลงานข้อ 2  มาขยายบทเรียน เป็นแบบอย่างให้คนทั้งองค์กรเห็นและเรียนรู้   อาจทำในรูปแบบตลาดนัด   มหกรรมKM 
    ทั้งนี้ในขั้นตอนข้อ 1  ต้องมีวิทยากรมาช่วยดูแลการจัดกระบวนการ   และบรรยายสั้นๆนำ  ตลอดจนเป็น วิทยากรกลุ่ม     ตามที่อาจารย์เคยให้คำแนะนำว่าให้ขอไปที่กรมอนามัย    จึงอยากเรียนปรึกษาว่าจะไปติดต่อกับท่านใดที่จะมาช่วยเป็นวิทยากรให้    หนูรับหน้าที่มาช่วยติดต่อวิทยากรค่ะ    และทางคณะกรรมการก็เห็นว่าอยากได้วิทยากรจากกรมอนามัยค่ะ
     ขอบพระคุณค่ะ
     ลัดดา

         ติดต่อคุณศรีวิภาครับ วิทยากรที่ดีของ กรม อ. มี คุณหมอนันทา, คุณหมอ นนทลี,  คุณศรีวิภา,  และคุณสร้อยทองครับ
 สมศักดิ์

         ผมดีใจมาก ที่เห็นภาพ “เพื่อนช่วยเพื่อนทำ KM” คือหน่วยงานที่ทำ KM เป็นแล้ว ไปช่วยหน่วยงานที่ต้องการเริ่มต้น โดยให้คำปรึกษาวิธีวางแนวทางทำ KM   และช่วยเป็นวิทยากรทำ workshop เพื่อเริ่มต้นKM และเรียนรู้ KM ไปในตัวการเรียนรู้/ทำความรู้จัก KM  ทำโดยลงมือทำ KM
ผมตีความว่า รพ. เด็กต้องการทำ KM เพื่อบรรลุผลด้านการวิจัย    ดังนั้น KM ของ รพ. เด็ก ต้องเข้าไปช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการวิจัย ที่ทาง รพ. ร่วมกันกำหนดไว้

   
 
วิจารณ์ พานิช
๒๒ มีค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

พ.ญ.ลัดดา
IP: xxx.90.140.154
เขียนเมื่อ 

    ขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้คำแนะนำและให้กำลังใจค่ะ

        

KM..M9B
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

ได้มีโอกาสเข้าอบรม Km กับอาจารย์ชำนิ ด้วยค่ะ ในมุมของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกว่า หลายคนยังไม่มีความเข้าใจความหมายของ KM มากนัก แต่จริงๆแล้ว KM เป็นเรื่องที่ง่าย ที่เราทำกันอยู่ทุกวัน เพียงแต่เราไม่ทราบว่านี่คือ KM เท่านั้นเอง จึงอยากขอเสนอแนะให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยจัดให้มีการอบรม KM อย่างต่อเนื่องค่ะ จนท.รพเราทุคนจะได้มีกลไกการขับเคลื่อน KM กันโดยไม่รูสึกว่าเพิ่มภาระงานจากงานประจำ  หนูเชื่อค่ะว่า ถ้าเรามี KM ระบบการทำงานของเราจะง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะถ้าเรามี ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยด้วยอีกแรง......... ขอบคุณค่ะ

[email protected]
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

วันที่ 3 เมย. Ward DHF กำลังจะได้มีโอกาสทำ KM เกี่ยวกับเครือข่ายงาน DHF ร่วมกับอาจารย์ชำนิ ค่ะ ได้ผลอย่างไรจะ Share ให้ทราบค่ะ