การฝึกงานวันที่ 23 มีนาคม 2549

การติดตั้ง Fedora Core 5

 

-update packages Fedora core 5 ด้วย Yum ด้วยวิธีของ Fedora core 4สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/52/46/

-ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เมื่อทำการ update จะสามารถ update ได้เฉพาะบางไฟล์เท่านั้น โดยต้องทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ทำการ update แล้วสร้างใหม่ หลังจากนั้นทำการ update ใหม่ และบางครั้งก็ไม่สามารถลบไฟล์ได้ด้วยคำสั่ง rm เป็นไปได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากตัว harddisk มีปัญหา

-ทำการติดตั้ง web server ด้วยโปรแกรม Apache สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/19/46/

-ทำการติดตั้ง ftp ด้วยโปรแกรม Vsftpd ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งได้จาก http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/20/46/


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)