งานออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

         กลุ่มของเรานะทำCAIเรื่อง.."รักใสใส ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ"สมาชิกในกลุ่มก็มี4คน มีพี่กนกอร พี่กมลลักษณ์  ฐิติชญา  และตัวเราเองตรีชฎา  เรื่องนี้ไม่ได้ลามากนะขอบอก  แต่เป็นเรื่องที่เราควรศึกษาเพราะทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นเป็นยังไงเราก็รู้ โดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นครู จึงเกิดแรงบันดาลใจให้กลุ่มของเราทำCAIเรื่องนี้ไง

          วัตถุประสงค์ของการทำCAIนะ เพื่อการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาการเคลื่อนไหวและเพื่อใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ เป็นสื่อเสริมสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาการเคลื่อนไหวของนักศึกษา

            โครงสร้างเนื้อหากลุ่มของเรานะก็จะแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง  คือ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ,ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง และเรื่องรักให้ถูกวิธีรักนี้ปลอดภัย

           แล้วเราจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งอีกครั้งนะว่ากลุ่มเรานำเสอนรายละเอียดยังไง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรีชฎา รัชชูวงศ์ความเห็น (0)