KM เกษตรไร้สาร

         ข่าวเรื่องเกษตรไร้สารที่เชียงใหม่ดังใน link นี้ http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9490000038154&Keyword=%bc%d1%a1%e4%c3%e9%ca%d2%c3  ทำให้ผมคิดว่า น่าจะมีการจัดเวที ลปรร. เกษตรไร้สาร   เชิญเกษตรกรเกษตรไร้สาร   และ “คุณอำนวย” เกษตรไร้สาร มา ลปรร. กัน และหาทางเชื่อมโยงเครือข่าย หรือเป็น CoP กันต่อไป

        กรมส่งเสริมการเกษตร อยากจัดไหมครับ    ถ้าจัด สคส. ยินดีร่วมเป็นภาคีสนับสนุน in kind ด้วย     และจะพิจารณาโยงเข้าสู่งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑ – ๒ ธค. ๔๙ ด้วย

วิจารณ์ พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)