เกือบตายเพราะกินหน่อไม้ปี๊บ ตอน 4 : ช่องทางแพร่ข่าว

ช่องทางแพร่ข่าว แพร่ภาพ

การระบาดของ Botulism จากการกินหน่อไม้ปี๊บ ที่ อ.บ้านหลวง จ. น่าน ตั้งแต่ 14 มี.ค. 49 ผมอาศัยเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  http://wwwnno.moph.go.th ในช่องความเห็นสมาชิกในการแพร่ข่าว

ต่อมา ภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ต่อทาง http://www.thaitimenews.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (0)