วันนี้ผมมีภาพที่ถ่ายได้ยากภาพหนึ่งมาฝากครับ เป็นภาพผึ้งกำลังบินจะไปตอมดอกลำไย (ดอกตัวผู้) ถ่ายภาพโดยคุณ "วัชรินทร์ ฉัตรธง" นายช่างอิเล็คทรอนิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครับ....มาดูภาพกันเลยดีกว่า สวยหรือไม่

   ผึ้งตัวนี้เป็นผึ้งสนาม (Field bee) ซึ่งเป็นผึ้งงาน (Worker) ผึ้งงานนี่เป็นผึ้งตัวเมียนะครับ ผึ้งชนิดนี้เขาเรียกว่าผึ้งพันธุ์หรือผึ้งเลี้ยงครับ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าที่เขียนแบบเต็ม ๆ Apis mellifera  L.,1758

   ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นลำไยเขามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dimocarpus longan Lour.ครับ

     
 

 
 

ภาพผึ้งกำลังบินจะไปตอมดอกลำไย  : อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน