รู้จัก gotoknow.org จาก การเชิร์ทหาข้อมูลใน google  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อที่จะนำคำขวัญวันเด็กไปเล่าให้เด็กๆ นักเรียนฟังหน้าเสาธง และได้พบเรื่องเล่าจากพ่อ และคำขวัญวันเด็ก ย้อนอดีต-ปัจจุบัน ของคุณชายขอบ  ทำให้รู้จักเว็บไซต์นี้  จากนั้นได้ติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆ
ที่นี่  ได้ความรู้และมิตรภาพมากมายในนี้  ไม่เคยเขียนบันทึก เขียนบันทึกไม่เป็น และไม่คิดอยากเขียนบันทึก  วันนี้หลังจากเลิกเรียน  ได้ไปตอบแทนคุณสถาบัน  โดยการทำประโยชน์เพื่อสถาบันที่ให้ความรู้และประสบการณ์เราบ้าง  โดยการถูลานสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในจังหวัดพิษณุโลก  ฉุกคิดได้ว่า ถ้าเราเขียนบันทึกวันละเล็กละน้อยแม้ไม่มีคนอ่าน เราเองนั่นแหละจะเข้ามาอ่านประจำ จะได้เป็นสิ่งเตือนความทรงใจกับเราได้บ้าง  เมื่อกาลเวลาผ่านไป  "ขอบคุณ ผู้ที่ชักชวนให้เขียนบันทึกทุกคน  ขอบคุณแรงบันดาลใจทุกแรง "