ความเห็น 17313

เมื่อฉันเริ่มที่จะเขียนบันทึกแรก...

ดอกหญ้า
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ความเชื่อ ศรัทธา  

ถ้าใครได้มีโอกาสได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยนเรศวร จะเห็นลานสมเด็จพระนเรศวร  จึงเด่นเป็นสง่า  เป็นศูนย์รวมจิตใจทุกคน   ทุกปีที่ได้มีโอกาสมาเรียนที่นี่ จะชวนเพื่อนๆ มาถูลานสมเด็จ วันนี้ก็เช่นกัน เลิกแต่วันหน่อย จึงได้ชวนเพื่อนๆ ที่สนิทมาถูลาน เพื่อตอบแทนสถาบันบ้างเท่าที่ทำได้  เมื่อถูลานเสร็จ ได้กราบพระองค์ด้วยธูปเก้าดอก แล้วได้มองไปที่พระเนตรของพระองค์  นึกไปถึงวีรกรรมที่พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประเทศชาติ  เพื่อให้ไทยได้ขึ้นขึ้นว่าเป็นเอกราช   ย้อนกับมามองดูสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ทำไมนะคนในสมัยพระองค์ไม่มาเกิดใหม่ในปัจจุบัน  ผู้นำในปัจจุบันหาที่เสียสละได้เพื่อประเทศชาตินั้นยากสิ้นดี  ทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศ  นี่แหละนะคนเราศึกษาเรียนประวัติศาสตร์มาทำไม ถ้าไม่นำมาปฏิบัติ  แค่จำว่าสมัยไหน ใครทำอะไร จะมีประโยชน์อะไร ?