AARโครงการTUCประสบการณ์คนไทยทำงานกับฝรั่งในสถาบันบำราศนราดูร

TUC

           สถาบันบำราศนราดูรมีโครงการที่ทำกับต่างประเทศ3-4โครงการ     แต่ส่วนใหญ่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้      แต่โครงการThailand  United State นี้เป็นโครงการที่ผู้บริหารปวดหัวมากที่สุดเพราะเป็นโครงการที่เพิ่ม capacity ทั้ง hard  ware  และ soft ware และ human  ware  ในครั้งแรกก็มีคนเสนอโครงการบ้าง แต่ดิฉันก็พยายามให้ทำโครงการซึ่งทำแล้วสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาให้ผู้ป่วยดีขึ้นซึ่งสามารถนำมาตอบคำถาม พรพได้     2ปีครึ่งของการทำงานเราทั้งหัวเราะและดีใจที่คิดว่าจะได้เงินฝรั่งมาแจกกัน     เราร้องให้เพราะแย่งเงินและอยากเป็นเจ้าของโครงการแต่พอตามงานก็ไม่รู้ใครเป็นคนทำ       ผ.อ.ถูกลูกน้องบางคนโกรธเพราะวิธีทำงานไม่ถูกใจ      แต่โครงการก็สามารถทำไปได้ด้วยแนวคิดของการเอาผู้ป่วยเป็นเป้าหมายสุดท้าย     เมื่อเราประเมินHA ดิฉันได้นำเครื่องมือของ TUC ที่เรียกว่า HIVQUAT-T นำมาใช้และกิจกรรมหลายอย่างที่เราทำในโครงการ TUC  มาใช้ทำให้พวกเราเห็นประโยชน์โครงการอย่างมาก   

         ในวันที่ 20 มีค 49  เราประชุมเพื่อปรึกษาการทำ Report   ดิฉันเลยถือโอกาศทำ AAR เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้   พอจะสรุปบทเรียนได้ดังนี้คือ

          การทำงานต้องทำเป็นทีม

         ประเด็นของการพัฒนาของการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในส่วนที่จำเป็นเช่น metabolic  complication

          บทบาทของเภสัชกร

           การดูแลที่ดีต้องอาศัย attitude  ที่ดี มากกว่า เครื่องมือ

           ได้การใช้ภาษา

           ได้ความรู้ STI และ Prevalence ของ Ca  cervix

            เกิด  HIV CORNER

             รู้จักวิธีบริหารโครงการ

              Logic   model

             การใช้ฐานข้อมูล care ware

           สุดท้ายคุณจันทราใช้ skill ของการทำ stroke ด้วยการชม คุณชนกพรรณ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานซึ่งต้องใช้ทุกวิธีให้เรามีผลงานส่งจนทำให้ใครบางคนต้องเสียนำตาด้วยความตื้นตันใจ

               ดิฉันต้องขอบคุณโครงการTUC ที่ทำให้ดิฉันและทีมงานทุกคนผ่าน HAค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (0)