ประกาศผลรางวัล "จตุรพลัง" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยอดคุณเอื้อแห่งเดือน ได้แก่

คุณธุวนันท์  พานิชโยทัย 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

ติดตามผลงานและวิธีการดำเนินงานด้ที่

weblog: http://gotoknow.org/-doae-

website: http://km.doae.go.th/

 

ยอดคุณอำนวยแห่งเดือน ได้แก่

คุณวราภรณ์  แสงสมพร 

งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

เลขที่ 2 ตึกผู้ป่วยนอกเก่าชั้น 3   ถ.พรานนก  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

Website: http://www.si.mahidol.ac.th/km/
 

จุดเด่นคือ ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้การจัดการความรู้, เชื่อมระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเข้าด้วยกัน และทำหน้าที่รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหาร  เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร  ขณะเดียวกันก็ติดตามผลการจัดการความรู้ของผู้ปฏิบัติงานและปัจจัยต่างๆที่มากระทบ  เพื่อสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง  ผลักดันให้เกิดทีมจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ   โดยต้องการให้มีการพัฒนาโมเดลที่ใช้ในศิริราชเอง  และต้องการให้การจัดการความรู้ขยายไปทั่วทั้งองค์กร  รวมทั้งต้องการให้คนที่เป็น Knowledge Worker    มีความรู้พร้อมใช้ หาได้ง่ายและนำมาใช้ได้ทันที  

ยอดคุณกิจแห่งเดือนได้แก่

คุณจรัล  ติ้งฉิ่น

กลุ่มข้าวสะอาด เครือข่ายเกษตรปลอดสารจังหวัดพิจิตร มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร

โทร 056 652233 โทรสาร 056 652234

ติดตามอ่านประวัติและจุดเปลี่ยนผ่านจากการทำนาเคมีเป็นทำนาอินทรีย์ได้ที่

weblog: http://gotoknow.org/archive/2006/01/15/19/45/09/e12301

และ http://gotoknow.org/archive/2006/01/15/19/48/58/e12302

 

ยอดคุณลิขิตแห่งเดือน ได้แก่

คุณวีรยุทธ  สมป่าสัก 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 

ติดตามผลงานและวิธีการทำงานได้ที่

weblog: http://gotoknow.org/yutkpp

 

ของรางวัลเสื้อสามารถ สคส. จะจัดส่งไปยังท่านที่มีชื่อดังข้างต้นภายในเร็วๆนี้ค่ะ   
   
กรรมการพิจารณารางวัล     
คุณวรรณา   เลิศวิจิตรจรัส     ประธานกรรมการ    
คุณอาทิตย์   ลมูลปลั่ง       กรรมการ    
คุณอุรพิณ    ชูเกาะทวด      กรรมการ     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (5)

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
     ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

เรื่องที่น่ายินดี (ยิ้ม)

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน...เช่นกันนะคะ...

คงความเป็นแห่ง "ตน"

บอย สหเวช
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ
สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
 • ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ
noo^oum
IP: xxx.28.180.130
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับนักจัดการความรู้ทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะ