ความรู้จากห้องสมุดสย.

เป็นห่วงลำใส้

 

  อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่ปลาไม่ดีต่อร่างกาย แต่อาหารเนื้อปรุงผ่านกระบวนการประเภทใส้กรอก แฮม กุนเชียง หมูยอ ยิ่งควรหลีกเลี่ยง มีการรายงานว่า จากการเก็บตัวอย่างจากคนจำนวน 1,520 คน ที่เคยมีเซลล์ผิดปกติในลำใส้ 1 ใน 4ที่นิยมบริโภค อาหารเนื้อปรุงรสเหล่านี้จะมีจำนวนถึง 75 % ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง ส่วนคนที่นิยมบริโภคเนื้อไก่ จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำใส้ 39% น้อยกว่าคนที่ไม่นิยมกินไก่ ตัดสินใจเลยว่าจะเป็นไข้หวัดนกหรือเป็นมะเร็ง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากห้องสมุดสย.ความเห็น (0)