ตั้งค่าให้ส่งอีเมล์ภาษาไทยจากเวบไซต์บน gmail / hotmail / yahoo

ส.ม.1
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทคนิคที่น่ารู้
    เราจำเป็นต้องตั้งค่าให้อีเมล์จาก gmail / hotmail / yahoo ส่งอีเมล์ข้อความภาษาไทยออกอย่างถูกต้องตามมาตราฐานสากล เพื่อให้โปรแกรมอ่านอีเมล์ที่เป็นมาตราฐานสากล สามารถอ่านข้อความภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเช่นกัน

ผมแนะนำให้เลือกให้เป็นมาตราฐานสากลคือรหัส Unicode(UTF-8)
จากเดิมที่มั่วๆคือ ISO-8859-1 / Windows-874 / TIS-620

สำหรับ gmail.com

ถ้าเมนูเป็นภาษาไทย ที่เมนูหัวข้อ การตั้งค่าจดหมาย
ภาษา: ภาษาไทย
การเปลี่ยนข้อความที่ส่งออกเป็นรหัส: ใช้การเปลี่ยนเป็นรหัสแบบ
Unicode (UTF-8) สำหรับข้อความที่ส่งออก

ถ้าเมนูเป็นภาษาอังกฤษ ที่เมนูหัวข้อ Settings
Language: English(US)


Outgoing message encoding: Use Unicode (UTF-8) encoding for outgoing messages


สำหรับ hotmail.com

เวลาเขียนอีเมล์เพื่อส่ง ต้องตั้งค่า Character Encoding ของ browser ให้เป็น TIS-620 เสมอ


สำหรับ yahoo.com

ถ้าเมนูเป็นภาษาไทย ที่หน้าต่าง ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี

ที่หัวข้อ ข้อมูลสมาชิก เลือก แก้ไข
ที่หัวข้อ ความต้องการโดยทั่วไป

ภาษาที่ต้องการ: Yahoo! ไทย

ถ้าเมนูเป็นภาษาอังกฤษ ที่หน้าต่าง My Account Information

ที่หัวข้อ Member Information เลือก Edit
ที่หัวข้อ General Preferences

Prefered Content: Yahoo! Thailandบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส.ม.1 มมส..อัพเดท(sasuk 1 news)ความเห็น (0)