การควบคุมอารมณ์อย่างมีสติ

การตัดสินใจ

การตัดสินใจ

การตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องและบางสิ่งบางอย่างก็ต้องตัดสินใจให้ดีและถ้ามีอุปสรรคต้องฝ่าฝันไปให้ได้  การตัดสินใจเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองและผู้อื่น  บางสิ่งบางอย่างก็ต้องตัดสินใจให้แน่วแน่นการคิดและการตัดสินใจคนเราจะต้องตัดสินใจในสิ่งที่ดี  และการตัดสินใจนั้นเป็นโอกาสและสถานการณ์ในการทำงานเมื่อมีงานชิ้นใหญ่ที่จะให้ตัดสินใจในการทำงาน  บางครั้งสถานณการณ์ก็ต้องมีการทะเลาะกันบ้างในการทำงานแต่คนเราก็ต้องมีความรับผิดชอบกันบ้างและจะต้องมีการตัดสินใจ***********ในสิ่งที่ดี*******************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำความดีเป็นสิ่งไม่ตายความเห็น (0)