มีสองหน้า

         - ซีกสว่าง : populist policy
           ซีกมืด   : cheat the country
         - คนที่มองใกล้  มองผลประโยชน์รอบตัว VS คนมองระยะยาว  มองอนาคตของประเทศ
         - ใช้การเลือกตั้งฟอกตัว
         - ระบบการเมืองเป็น "กล่องดำ"

วิจารณ์  พานิช
 16 มี.ค.49