ประชุมคณะกรรมการพัฒนารพ.เดือนมีนาคม49

กรรมการพัฒนาโรงพยาบาลจึงเป็นทั้งกระจกเงา ที่ปรึกษาและสื่อกลางระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน

              วันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก ซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนในกลุ่มต่างๆ โดยมีผมและคุณวราภรณ์เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล การประชุมครั้งนี้กรรมการมากันบางตาไปหน่อยเพราะหลายคนติดภารกิจต่างจังหวัด

              ในการพูดคุยกันนั้นได้มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญๆให้แก่กรรมการได้รับทราบเช่นรายรับรายจ่ายภาระหนี้สินของโรงพยาบาล การดำเนินกิจกรรมโตครงการ 30 บาท กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาล ข้อมูลปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับตัวแทนชุมชน

               สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพูดคุยกันทุกครั้งก็คือการรับฟังปัญหา เสียงสะท้อนจากชุมชนโดยโรงพยาบาลจะนำเสนอข้อเสนอแนะ ร้องเรียนจากชุมขนให้กรรมการได้รับทราบและโรงพยาบาลก็จะรับฟังปัญหาจากชุมชนผ่านทางกรรมการแล้วก็มาร่วมกันหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งในแต่ละการประชุมก็จะมีไม่มากนัก 2-3 เรื่องที่กรรมการนำมาบอกเรา เช่นครั้งนี้มีเรื่องเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุยโทรศัพท์ติดพันอยู่ทั้งที่มีคนไข้เจ็บป่วยเข้ามารับบริการ เป็นต้น

                ก่อนปิดการประชุม ก็ได้มีข้อตกลงเรื่องการนัดประชุมที่กำหนดวันเวลาที่แน่นนอนโดยนัดเป็นวันพุธที่ 3 ของเดือนเว้นเดือน อย่างคราวหน้าก็จะเป็นวันพุธที่ 17 มีนาคม เป็นต้น ทางโรงพยาบาลเสนอว่าจะปรับเป็นทุก 3 เดือนไหม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนกรรมการมากไป แต่ที่ประชุมบอกว่าทุก 2 เดือนนี่ดีแล้ว ถ้า 3 เดือนจะนานไป

                กรรมการทุกคนที่มาประชุม มาด้วยใจ ไม่มีเบี้ยประชุม ซึ่งเป็นการแสดงถึงความห่วงใยของชุมชนที่มีต่อโรงพยาบาลด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)