ผมอยากเห็นรายงานประจำปีของหน่วยงาน/องค์กรวิชาการ   โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ประกาศตัวจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย   มีลักษณะที่ไม่น่าเบื่อ   ไม่เป็นรูปแบบแข็งทื่ออย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

         ในเมื่อจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย   รายงานประจำปีก็ต้องยกความโดดเด่น/ผลงานความสำเร็จที่ภูมิใจ   ยกขึ้นมานำเสนอให้โดดเด่น   เน้นที่ผลงานวิจัยให้มากหน่อย

         รายงานประจำปีควรเป็นเครื่องมือในการบริหารทิศทาง/วัตถุประสงค์ (ความฝัน) ของหน่วยงาน/องค์กร

         ระหว่างปี   ต้องมีการกล่าวถึงสิ่งน่าภูมิใจที่จะต้องบรรจุไว้ในรายงานประจำปี   พูดกันบ่อย ๆ ก็จะนึกถึงหัวข้อที่ควรบรรจุไว้   คือจัดผลงานที่น่าภูมิใจเป็นหมวดหมู่

         ระบุปณิธานความมุ่งมั่น
         ระบุความสำเร็จใหญ่น้อยและบอกว่าเกิดได้อย่างไร
         ระบุงานสำคัญที่กำลังมุ่งมั่นฟันฝ่า
         ระบุอุปสรรคที่ทำให้ความสำเร็จบางประการยังไม่เกิด
         ระบุเป้าหมายในปีต่อไปและในระยะยาว

วิจารณ์  พานิช
 22 มี.ค.49