บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสาระเกี่ยวกับการทำงานกับงานฐานข้อมูล สำหรับท่านที่เกี่ยวข้องกับงานฐานข้อมูลโดยตรง โดยเฉพาะงานฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการนำ Microsoft Access ไปใช้งานสามารถสอบถามมาได้ครับ