การทำดี

การทำความดี....ทำให้คนอื่นรัก มีจริงหรือเปล่า

การทำดี

การทำความดี*****ทำให้คนอื่นรัก

แต่บางครั้งการทำดีกับคนอื่น****ทำให้เราหนักใจ

แต่เราก็ยังรักที่จะทำดี*******ต่อไป

แต่ถ้าการทำดีกับคน****  คนหนึ่ง****ทำให้คนอื่น  ๆ

**********ต้องเดือดร้อน***********

การทำดีนั้น******มันดีแล้วหรือ

คน ทุกคน ก็ไม่ใช่คนที่ดีตลอดเวลา************

แต่เราก็จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน*************

การทำดีมีผลดีกับตัวเราเองหรือเปล่าทำไมคนทำชั่วแล้วได้ดี  เป็นความเชื่อของคนหรือเปล่า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำความดีเป็นสิ่งไม่ตายความเห็น (0)