สมศ. จัดงานรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย   ที่หอประชุม มรภ.พระนครศรีอยุธยา   วันที่ 26 - 27 เม.ย.49   และที่ มรภ.กาญจนบุรี  วันที่ 18 - 19 พ.ค.49   และเชิญผมไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการความรู้สำหรับผู้สอน" และ "การจัดการความรู้สำหรับครู"

ผมได้แนะนำวิทยากรให้ดังนี้
1. ดร. เลขา  ปิยะอัจฉริยะ  หรือ ดร. สุวัฒน์  เงินฉ่ำ
2. อ. จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  และ ดร. ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ

วิจารณ์  พานิช
 16 มี.ค.49