แนะนำวิทยากร KM ด้านการศึกษา

         สมศ. จัดงานรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย   ที่หอประชุม มรภ.พระนครศรีอยุธยา   วันที่ 26 - 27 เม.ย.49   และที่ มรภ.กาญจนบุรี  วันที่ 18 - 19 พ.ค.49   และเชิญผมไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการความรู้สำหรับผู้สอน" และ "การจัดการความรู้สำหรับครู"

ผมได้แนะนำวิทยากรให้ดังนี้
1. ดร. เลขา  ปิยะอัจฉริยะ  หรือ ดร. สุวัฒน์  เงินฉ่ำ
2. อ. จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  และ ดร. ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ

วิจารณ์  พานิช
 16 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)