GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สรุปผลการนิเทศโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนในฝันประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน มีการต่อยอดความสำเร็จ พอใจการนิเทศ จาก ศึกษานิเทศก์ ROVING TEAM

รายงาน

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียน

ในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เขตตรวจราชการที่ 13 

โดยใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง

สรุปรายงาน 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์   

บทที่ 1-4   บทที่5   บรรณานุกรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 202120
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 10
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (10)

  • สวัสดีค่ะอาจารย์
  •  แวะมาทักทายในวันหยุดค่ะ
  •  สบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะ

 

ขอบคุณทั้งสองท่าน

 

เพิ่งจะมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมผลงาน การรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน ได้รับทราบภาพการทำงานระดับเขตตรวจราชการ อยากทราบผลการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา ว่าผลการดำเนินงานปัจจุบันของโรงเรียนในฝันเป็นอย่างไร

ขอขอบคุณมากที่เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในระดับเขตตรวจราชการ หวังว่าคงได้พบผลงานใหม่จากอาจารย์เช่นเคย

บทที่ 2 เปิดไม่ออกครับ    จะศึกษา 5 G และ ไคเซ็น

               ขอบคุณครับ

บทที่2   ค่ะ

 

ขอบคุณที่สนใจนะคะ

ได้แล้วครับ  5G และ  ไคเซ็น  

                 ขอบคุณมากครับ

เรียน ท่านหัวหน้าวัฒนา

อยากทราบเกณฑ์ประเมินโรงเรียนในฝัน เกณฑ์ปัจจุบัน มี องค์ประกอบ คือ

ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน

ด้านที่ 3 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

ด้านที่ 4 ด้านงบประมาณและทรัพยากร

ไม่ทราบว่าใช่เกณฑ์นี้หรือไม่ โรงเรียนกำลังจะรับการประเมิน เกิดความสับสน กรุณาให้ความชัดเจนด้วยขอบพระคุณค่ะ

ARU

ขอบคุณค่ะ หนึ่งจะศึกษาข้อมูลของท่าน ดีใจมากที่ท่านลงข้อมูลแบบสมบูรณ์ให้หนึ่งและคนอื่นๆได้ศึกษา มีโอกาสจะไปเยี่ยมท่านและขอความรู้จากท่านค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ

ขออภัย หลาย ๆ ท่านที่ post ขึ้นมา แล้วไม่ได้ตอบ

โรงเรียนในฝัน สพท. นม. 1 ผ่านการประเมินแล้ว 2 โรงเรียนนะคะ คือ โคราชพิทยาคม และ อนุบาลนครราชสีมา

สพท. นม. 2 กำลังเคี่ยว โรงเรียนอนุบาลมณีราชฯ ห้วยแถลง เกือบได้ที่แล้ว โรงเรียนอื่นลดลั่นลงมา

เกณฑ์การประเมิน 4 ด้านใหญ่ 6 ด้านย่อย แต่ทั้งนี้ดูตาม balanced scorcard ในเอกสารของโครงการนะคะ

ยินดีสื่อสารกับทุกท่านค่ะ