พึ่งจะทราบข่าวเมื่อเย็นวันนี้ว่าblogของหน่วยงานได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนำเสนอในการประชุม เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยหรือ THAIUKM ครั้งที่ 2/2549 ทำให้เข้าใจความรู้สึกของนางสาวไทยวันนี้เองค่ะ ว่ารู้สึกยังไง ความรู้สึกแรกคือดีใจ ที่อย่างน้อยก็ยังมีคนมองเห็นในสิ่งที่ได้ทำและพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น(เท่าที่จะทำได้) และความรู้สึกอย่างที่สองคือกังวงและตื่นเต้น เนื่องจากที่ผ่านมาได้เข้าไปมีส่วนใน UKM ของมหาวิทยาลัยน้อยมาก ครั้งแรกที่ได้รู้จัก KM ก็จากการที่ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุม THAIUKM ครั้งที่ 4  ที่จัดที่ มมส.โดยเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ และครั้งที่สองคือผู้เข้าร่วมประชุม"แนวคิด หลักการณ์และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้"ที่อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา ประธานสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้มาเป็นวิทยากร แล้วในการประชุมครั้งนี้หล่ะ(ครั้งที่3)จะเป็นผู้นำเสนอเชียวเหรอ?

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับคัดเลือกแล้วก็คงจะต้องทำให้ดีที่สุดให้จงได้ และหวังว่าเวที UKM ครั้งนี้คงจะให้อภัยหากการนำเสนอความรู้อันน้อยนิดนี้ติดขัดและไม่ราบรื่นอย่างที่คิดนะคะ