การเรียน  ในวันที่ 18  มี.ค.  49

     1.  การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation จาก Flash  โดยทำภาพเคลื่อนไหวรูปการ์ตูนโดเรมอน ให้สามารถขยับ ปาก,ตา,และหนวดได้
     2.  การแทรกไฟล์ Flash ที่สร้างขึ้น  ในโปรแกรม Autoware  
     3.  การสร้างปุ่มคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของ Animation
     4.  การใส่ Action Script ให้กับปุ่มควบคุม  โดย สร้างปุ่ม Play  และ Stop

ว้นที่ 19  มี.ค.  49 
     1. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ Program // Sound Force//  ในการอัดเสียงบรรยาย  หรือเสียง Sound ประกอบ  
     2. วิธีการปรับแต่งเสียงที่ทำการอัด  ให้เป็นไปตามความต้องการ 
     3. แทรกเสียงที่อัด  และเสียงเพลงประกอบ  ในโปรแกรม Autoware