ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน วันที่ 18,19 มี.ค. 49

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน ช่วยให้สามารถนำมาปรับใช้กับการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ได้ป็นอย่างดี

การเรียน  ในวันที่ 18  มี.ค.  49

     1.  การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation จาก Flash  โดยทำภาพเคลื่อนไหวรูปการ์ตูนโดเรมอน ให้สามารถขยับ ปาก,ตา,และหนวดได้
     2.  การแทรกไฟล์ Flash ที่สร้างขึ้น  ในโปรแกรม Autoware  
     3.  การสร้างปุ่มคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของ Animation
     4.  การใส่ Action Script ให้กับปุ่มควบคุม  โดย สร้างปุ่ม Play  และ Stop

ว้นที่ 19  มี.ค.  49 
     1. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ Program // Sound Force//  ในการอัดเสียงบรรยาย  หรือเสียง Sound ประกอบ  
     2. วิธีการปรับแต่งเสียงที่ทำการอัด  ให้เป็นไปตามความต้องการ 
     3. แทรกเสียงที่อัด  และเสียงเพลงประกอบ  ในโปรแกรม Autoware

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นพพงศ์ มีพยุง : V3ความเห็น (1)

รุจโรจน์ แก้วอุไร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
แล้วแต่ละประเด็นจับประเด็นได้อย่างไรครับ