ความเห็น 17204

บันทึกความรู้สึกแรกของ thaiukm ครั้งที่ 2/49

Panda
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ มมส. เมื่อเราตั้งใจทำดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของเราที่จะทำได้แล้ว  เรื่องผลที่จะตามมาจะเป็นอย่าง

ไร ย่อมไม่สำคัญเท่ากับความตั้งใจทำดีของเราครับ  ได้ทำแล้วย่อมมีความสุข ในสิ่งที่ทำ