BAR หนทางสู่ ISO15189 ดีไหมเอ่ย ?

พวกเราชาวพยาธิเริ่มต้นเดินการเดินทางเข้าสู่ถนนของ ISO 15189 ประมาณปลายปี 2547 จวบจนบัดนี้ เวลาก็ล่วงมาระยะหนึ่งแล้ว ต้องขอขอบคุณ 2 ทีมงานหลัก คือ อนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพฯ และอนุกรรมการวิชาการ รวมทั้ง กรรมการอาชีวอนามัย ที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา

เพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือขอยื่นตรวจรับรองในเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึง และ มั่นใจในผลคือผ่านการรับรอง ในวันพรุ่งนี้ ทีมนำ ISO ทั้งหมด รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง จะมาร่วมพูดคุยหารือ โดยมีจุดหมายของการพูดคุยครั้งนี้คือ

  1. ทบทวนผลการดำเนินการที่ผ่านมา และประเมินความพร้อมในการทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
  2. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทาง/วิธีการ ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มอัตราเร่ง (หากทำได้ต่ำกว่าเป้า)

นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญที่อยากได้จากการพูดคุยครั้งนี้ ดังที่ทิ้งท้ายไว้ในบันทึกก่อนก็คือ ทำอย่างไรให้การเดินทางครั้งนี้ มีชีวิตชีวา ทุกคนมีความสุข และสนุกกับการเดินทาง เพราะเชื่อว่า หากทำได้อย่างที่ว่านี้ น่าจะการันตีความสำเร็จ มากกว่าเพียงรับรู้ว่า “เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ เพราะเป็นเป้าหมายของภาควิชา”

เขียนถึงตรงนี้ ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า  พรุ่งนี้ จะให้วิธีการพูดคุยแบบไหนดี ?

  • ใช้การระดมสมอง แบบ free style ใครคิดอะไรได้ ก็เสนอมา   หรือ
  • ทำ Between Action Review (BAR) ?

หากทำ BAR อาจแสดงความคิดเห็นตามคำถามต่อไปนี้

  1. อะไรบ้างที่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือทำได้ดี และ อะไรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ
  2. อะไรที่ยังไม่บรรลุ หรือทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย  และ อะไรเป็นปัญหาอุปสรรค
  3. จะเดินหน้าต่ออย่างไร ใช้อะไรเป็นตัวเร่ง (หมายถึงเครื่องมือ/กิจกรรม ฯลฯ) 

        กลุ่มที่จะร่วมพูดคุยพรุ่งนี้ เราจะคุยกันแบบไหนดีเอ่ย?


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (1)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุยกันด้วย Mind'eye ค่ะ...เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่สื่อถึงกันมากขึ้นคะ ด้วยความรักและเจตนาที่ดีงาม

     Mind' eye --->Meaningfull --->Deep Understading