ทำงาน..ให้มีความสุขได้อย่างไร

การทำงานอย่างทุมเท่ชีวิตจิตใจ มีความสุขทุกขณะที่ทำงาน คือ เคล็ดลับของความสุข

        จะเป็นคนเข้มแข็งได้นั้น ต้องฝึกหัดบังคับใจตนเอง ซึ่งหมายความว่า ต้องรู้จักอดทน อดกลั้น ไมตามใจตังเองที่มักมุ่งหาความสบาย เพราะการอยู่อย่างเกียจคร้านนั้นทำง่าย แต่ผลร้ายที่เกิดขึ้นคือ การเสื่อมลง เพราะงานก็จะไม่เสร็จตามประสงค์ ตนเองก็จะไม่เป็นสุข เพราะกังวล คนขยันทำงานนั้น แม้จะเหนื่อยยาก แต่เมื่อหัดสู้ความลำบากได้แล้วก็ราบรื่นชีวิตและการงานจะกลมกลืนกันไป ข้อสำคัญก็คือ จะพบความสุขในการทำงาน

        ผู้ที่ฝืนใจทำงานด้วยความจำเป็นนั้น มองเห็นอย่างผิดๆว่าชีวิตเป็นความทุกข์ และการต้องทำงานคือการถูกลงโทษ คนเช่นนี้จะหาความสุขไม่พบ ทั้งนี้เพราะเคล็ดลับของความสุขนั้น คือการทำงานอย่างทุมเท่ชีวิตจิตใจ มีความสุขทุกขณะที่ทำงานนั้น

         ความเกียจคร้านทำให้คนอ่อนแอ ความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องหมายของความเข้มแข็ง ในโลกนี้ผู้อ่อนแอเป็นผู้ต้องผ่ายแพ้ และผู้เข้มแข็งจะเป็นผู้ชนะ ดังนั้น ถ้าไม่อยากแพ้ก็ต้องขยัน หมั่นทำการงานที่เป็นประโยชน์ ข้อสำคัญ หมั่นฝึกฝนความสามารถของตน ทั้งในด้านสุขภาพอนามัยทางกาย ทั้งในด้านความเข้มแข็งของจิตใจ ทั้งในด้านความคิดสติปัญญา เพราะการที่มนุษย์เราก้าวหน้าในโลกได้ ก็เพราะสติปัญญาล้วนทั้งสิ้น

       ฝึกหัดตนเองให้คุ้นกับการทำงาน ไม่ย่อท้อต่องานหนัก ฝึกปฏิบัติทั้งงานที่ใช้แรงกายและสติปัญญา เพราะเรามีร่างกายและจิตใจที่ต้องฝึกฝน หากว่างานผิดพล้าดอย่าย่อท้อ ท้อแท้หมดหวัง รวบรวมกำลังใจทำใหม่อีก จนกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างมีสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของผมความเห็น (2)

anochy
IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 

การทำงานที่เมื่อทำแล้วจะมีความสุขที่สุด คือการได้ทำงานที่ใจรัก และรักที่จะทำงาน ถ้ารักในงานที่ทำแล้ว ความมานะพยายามก็จะบังเกิด 

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม