การฝึกงานวันที่ 21 มีนาคม 2549

การปรับแต่ง linux fedora core 4 และ linuxTLE + การติดตั้ง Web Server

สิ่่งที่ทำวันนี้

-ปรับแต่งระดับของภาษาที่ใช้ในระบบ Linux Fedora Core 4 ได้แล้ว(ต่อจากเมื่อวาน) สาเหตุที่ทำไม่ได้ในเมื่อวาน เกิดจากการยังไม่ได้ set font ให้เป็น loma ตรง Edit -> preferences->font&color

-ปรับปรุง และอัพเดท ลินุกซ์ทะเล 7.0 ด้วย apt-get ตามเอกสาร

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/67/48/

-ปรับแต่งและแก้ไขช่องโหว่ของ linux fedora core 4 ดูรายละเอียดได้ที่

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/14/46/

-update package ด้วยโปรแกรม Yum ดูรายละเอียดได้ที่

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/52/46/

-การติดตั้ง Web Server ด้วยโปรแกรม Apache ดูรายละเอียดได้ที่

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/19/46/

-การติดตั้ง ftp server ด้วยโปรแกรม Vsftpd ดูรายละเอียดได้ที่

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/20/46/

-ทั้ง Apache และ ftp server จะมีคำสั่งเฉพาะสำหรับการติดตั้งสำหรับLinux Fedora และ LinuxTLE คือ

LinuxTLE

-จะใช้คำสั่งในการติดตั้ง คือ apt-get install  ถ้าเป็นการติดตั้ง Apache จะใช้เป็น apt-get install httpd หากเป็นแบบ ftp serverจะเป็นแบบ apt-get install vsftpd

Linux Fedora

-จะใช้คำสั่งในการติดตั้ง คือ yum install ถ้าเป็นการติดตั้ง Apache จะใช้เป็น yum  install httpd หากเป็นแบบ ftp serverจะเป็นแบบ yum install vsftpd


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)