สถาบันพัฒนาบุคลากรและภูมิปัญญาไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาครูนวดไทยขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-31 เมษายน และ 1-2 พฤษภาคม 2549 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจังหวัดขอนแก่น

อบรมฟรี พร้อมที่พัก รับจำนวนจำกัด 30 คน เฉพาะผู้ที่ประสบการณ์การนวดไทยและเคยผ่านการสอนหรือเป็นวิทยากรมาก่อน สนใจสอบถามที่ ศูนย์บริการวิชาการทางสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่นโทร. 043-322932