การฝึกงานในวันที่ 21 มีนาคม 2549

การปรับแต่งลินุกซ์ทะเล และ fedora core 4 รวมทั้งการติดตั้ง server

*ในส่วนของการปรับแต่งแก้ไขระดับของภาษาที่มีปัญหาอยู่นั้น มีสาเหตุเนื่องมาจากยังไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยน font เป็น loma จึงยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนระดับของภาษาได้

*ทำการปรับปรุงแก้ไขช่องโหว่ใน ลินุกซ์ทะเล 7.0ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/67/48/

*การปรับแต่งลินุกซ์ fedora core 4หลังการติดตั้ง สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/14/46/

* update package ของ linux fedora core 4 ด้วย yum สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/52/46/

*การติดตั้ง web server ด้วยโปรแกรม Apache

www server ด้วยโปรแกรม httpd ได้ที่นี่ http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/19/46/

สำหรับการติดตั้งบนลินุกซ์ทะเล 7.0 ต้องใช้คำสั่ง apt-get install httpd แต่หากเป็นการติดตั้งบน fedora core 4 ต้องใช้คำสั่ง yum install httpd
*การติดตั้ง ftp server ด้วย Vfstpd สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/20/46/


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)