นักกลยุทธ์...ต้องมีคุณธรรม

หากเอนเข้าหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ก็แสดงว่าไม่มีคุณธรรมแล้วล่ะครับ

          ผมมีประเด็นที่เกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์ การกำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงานหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันมาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วันนี้ขอนำประเด็นเหล่านั้นมานำเสนอเพื่อ ลปรร.กับนักกลยุทธ์หรือนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทุกท่าน สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือ....."นักกลยุทธ์...ต้องมีคุณธรรม"  

          เป็นการยากที่จะทำให้ทุกคนคิดและยืนอยู่บนคุณธรรม และความถูกต้องที่เหมือนๆ หรือเท่ากันหมด  จะสังเกตได้จากเหตุการณ์บ้านเมือง หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ล้วนมาจากการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ในการปฏิบัติของผู้ที่ได้ชื่อว่านักกลยุทธ์แทบทั้งสิ้น  ผู้กำหนดหากขาดคุณธรรม  ย่อมนำไปสู่ความเดือนร้อนไม่ช้าก็เร็ว

          หากจะถามว่า แล้วคุณธรรมนั้นจะวัดกันอย่างไร ผมใคร่ขอนำเสนอด้วยปัญญาอันน้อยนิดนี้ว่า  วัดกันที่เส้นแบ่งระหว่างความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของส่วนรวม   หากเอนเข้าหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ก็แสดงว่าไม่มีคุณธรรมแล้วล่ะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเห็น (0)