การลงทะเบียนขออนุมัติหลักการ

การเงิน

การลงทะเบียนขออนุมัติหลักการ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน วันที่

2. ระบุเรื่องที่ขออนุมัติ

3. ใช้เงินประเภทใด [   ]  แผ่นดิน    [   ]  รายได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบลงทะเบียนหนังสือการเงิน



ความเห็น (0)