วันนี้ประชุม ประจำเดือน ผู้อำนวยการบอกว่าเจ้าหน้าของเราไม่มีน้ำใจต่อเพื่อร่วมงานเลย ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งที่มีกันอยู่แค่นี้ น้ำใจ คน ๒ คนที่เข้ามาอยู่ด้วยกัน พบกันทุกๆ วัน โอกาสที่จะมองเห็นตัวตนของกันและกันนั้นมีมาก หากมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ปรารถนาดีต่อกัน ก็จะช่วยให้เรามองข้ามเรื่องไม่ดีบางเรื่องไปได้ ความพยายามปรับปรุงตัวเข้าหากัน การยอมรับซึ่งกันและกันจะทำให้การอยู่ร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น ข้อสำคัญคือต้องรู้จักการให้อภัย และ มีความอดทนต่อกัน