ผีเสื้อ

ความแตกต่างของผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน
ความแตกต่างระหว่างผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน
1.    การออกหากิน
        ผีเสื้อกลางวัน  ออกหากินในเวลากลางวัน  แต่มีบางชนิดออกหากินในพลบค่ำหรือใกล้รุ่ง เช่น   ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา            
        ผีเสื้อกลางคืน  ออกหากินในเวลากลางคืน  แต่มีบางชนิดออกหากินเวลากลางวัน เช่น ผีเสื้อหญ้า
2.    หนวด                       
        ผีเสื้อกลางวัน  หนวดรูปกระบอง โดยเฉพาะส่วนปลายจะพองตัวคล้ายรูปกระบอง แต่บางชนิดปลายหนวด  เป็นรูปขอ เวลาเกาะจะชูหนวด ขึ้นบนหัวเป็นรูปตัววี
        ผีเสื้อกลางคืน  มีรูปร่างหลายแบบ เช่น เส้นด้าย ฟันหวี พู่ขน เคียว เวลาเกาะจะซ่อนหนวดไว้ใต้ปีกหรือลู่แนบไปตามขอบปีก
3.    ลำตัว                
        ผีเสื้อกลางวัน ค่อนข้างยาวเรียว ไม่มีขนปกคลุม หรือมีเพียงบาง ๆ เห็นไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับขนาดความกว้างและยาวของปีก  
        ผีเสื้อกลางคืน  อ้วนกลม และสั้นกว่าลำตัวของผีเสื้อกลางวัน ลำตัวมีขนปกคลุมค่อนข้างหนา  
    4.   ลักษณะปีกเวลาเกาะ 
        ผีเสื้อกลางวัน  ส่วนมากเวลาเกาะมักหุบปีกขึ้นตั้ง ตรงแนบชิดกันหรือกางออกเล็กน้อย
        ผีเสื้อกลางคืน ส่วนมากเวลาเกาะมักกางปีกราบหรือลู่ลงคล้ายกระโจม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แมลงความเห็น (0)