ความก้าวหน้าของการรวมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคใต้

จังหวัด ครั้งที่ / วันที่ / สถานที่   จำนวนคน

นครศรีฯ   ครั้งที่ 1  20 ก.พ. 49  อ.เมือง         25 คน
             ครั้งที่ 2  11 มี.ค. 49  อ.เชียรใหญ่  6-7 คน

ปัตตานี    ครั้งที่ 1  15 ก.พ.49   อ.เมือง   จนท. + QRT
              ครั้งที่ 2  ยังไม่กำหนดวัน  วางแผนเชิญ อ.วิรัตน์ จาก มอ.ปัตตานี 
                          มาให้ความรู้เรื่อง KM     60 คน

ชุมพร      ครั้งที่ 1  6 ก.พ. 49  สสจ.ชุมพร   20 คน  จาก PCUในฝัน+ตัวแทน CUP
              ครั้งที่ 2  วางแผนจัด 29-30 มี.ค. 49  เชิญทั้งหมด 90 คน จากทุก CUP
                          (จำนวนคนขึ้นอยู่กับขนาดของ CUP)

กระบี่       ครั้งที่ 1  ต้น มี.ค. 49 / PCU บ้านทุ่ง  จาก 5 PCU ในฝันเดิม
              ครั้งที่ 2  วางแผนจัด 28-29 มี.ค. 49 ที่ PCU บ้านทุ่ง 
                         
28 มี.ค. 49 ทำ กลุ่ม,แจ้งหน้าที่ 10 คน
                          29 มี.ค. 49 กลุ่มผู้ป่วย DM 20 คน

สงขลา    ครั้งที่ 1  จัดร่วมกับเครือข่าย  18 ก.พ. 49  หาดใหญ่
             ครั้งที่ 2  พี่เลี้ยงจาก สสจ.จะนัดปลาย มี.ค. 49 16  คน

**ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดอย่างไร  เจ้าของพื้นที่เข้ามาแก้ไขได้ค่ะ.....ขอบคุณค่ะ