วันนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2549

คุณลูกชาย น้องนาโน จะอายุ สองขวบครึ่งในวันที่ 23 นี้ ผมตั้งใจจะเริ่ม Blog เรื่องราวเกี่ยวกับเค้า และ มุมมองในการเลี้ยงลูก (ตามความคิดของผม) ไว้แลกเปลี่ยนกับคนอื่น

คอยติดตามนะครับ...