วิจัยประเมินผลการปรับปรุงโครงสร้าง

ประเมินผล โครงสร้าง

ทีมงาน พี่เพชรเป็นหัวหน้าทีม นักวิจัยร่วมประกอบด้วย Pปู้, Pอ๋อง, Pต๋อม...

ขอเชิญแสดงความเห็นเพื่อการประเมินผล ปรับปรุงโครงสร้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายและแผนห้องสมุดความเห็น (5)

IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เริ่มเมื่อไร แล้วจาเสนอผลการวิจัยเมื่อไรหนอ??

พรวิภา
IP: xxx.12.97.111
เขียนเมื่อ 

อยากทราบผลการปรับโครงสร้างพอสับเขป

จีรภา
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ผลการปรับโครงสร้าง บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า
1)การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนงาน,2)การจัดตำแหน่งและจำนวนคนในแต่ละกลุ่ม, 3)ความพร้อมในการถ่ายโอนงานเข้าสู่โครงสร้างใหม่, และ 4)ความชัดเจนในขั้นตอน/กระบวนการถ่ายโอนงานเข้าสู่โครงสร้างใหม่ อยู่ในระดับ "กลางๆ"

ส่วนเรื่องที่บุคลากรเป็นกังวลมากที่สุด คือ
1)ความคาดหวังของผู้ใช้ฯ ต่อการปรับโครงสร้าง ,2)ความชัดเจนในขั้นตอน/กระบวนงาน, 3)การประเมินผลการปฏิบัติงาน

(จากรายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่การบริหารงานตามโครงสร้างใหม่ 12-15 ตค.48)

JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับการปรับโครงสร้างใหม่ ขอเรียนถามความก้าวหน้าครับตั้ง ตุลาคม ๔๘ ถึง ปัจจุบัน ทีมงานบุคลากร เตรียมพร้อมในการปรับตัวให้ สอดสัมพันธ์ กับโครงสร้างใหม่ อย่างไรบ้างครับ เพราะศูนย์บริการขอปรับโครงสร้างไปเกือบสองปีแล้ว ยังติดอยู่ที่ สกอ ครับ

 ขออนุญาต " ลปรร " ด้วยครับ

จีรภา
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักฯ เสนอเข้าที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยค่ะ ขณะนี้รอการแก้ไข พรก. ส่วนการเตรียมพร้อมนั้น ใช้การจัดสัมมนา "การปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่การบริหารตามโครงสร้างใหม่" เมื่อ 12-15 ตค.48 และประกาศการดำเนินงานตามโครงสร้างใหม่เมื่อ 1 พย.48 เป็นวันเริ่มต้น จากนั้นใช้การอบรม/สัมมนา ส่งมอบ/ถ่ายโอนงานค่ะ