ทีมงาน พี่เพชรเป็นหัวหน้าทีม นักวิจัยร่วมประกอบด้วย Pปู้, Pอ๋อง, Pต๋อม...

ขอเชิญแสดงความเห็นเพื่อการประเมินผล ปรับปรุงโครงสร้าง