IT

IT COMPUTER

คำย่อ ศัพท์ไอที
รู้ไหม คำย่อไหน มีความหมายอย่างไร

เพื่อให้ง่ายมากขึ้นในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไอที และเทคโนโลยีใหม่ๆ เราจึงพยายามรวบรวม
คำย่อต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อจะได้ทราบถึงความหมายและสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
คำเต็ม ความหมาย
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line เทคโนโลยีหนึ่งใช้ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ผ่านทางสายโทรศัพท์
ASP Active Server Page ภาษาหนึ่งในการพัฒนาเว็บในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบกันได้ และเชื่อมกับระบบฐานข้อมูล ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft
CDMA Code Division Multiple Access อีกรูปแบบหนึ่งในการรับส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 153 kpbs
CGI Common Gateway Interface การเชื่อมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้มาตราฐานสื่อสาร HTTP เช่นการเขียน FORM ในการกรอบข้อมูลเป็นต้น สำหรับภาษาที่ใช้เขียน CGI ได้แก่ Perl หรือ C
EDP Electronic Data Processing ประมวลผลข้อมูลทางด้านอิเล็คทรอนิสก์
DSS Digital Signature Standard มาตราฐานการสร้างรหัสเพื่อยืนยันตัวผู้ส่งข้อมูล โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้กำหนดขึ้น เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกส่งมาจากใคร โดยผู้อื่นไม่สามารถปลอมแปลงได้
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol มาตราฐานการสื่อสารประเภทหนึ่ง (Protocol) ทำหน้าที่ในการแจกจ่ายไอพี แอดเดรสและพารามิเตอร์ในระบบเครือข่าย
DNS Domain Name Server หมายถึง ชื่อเว็บไซต์
D-I-Y Do It Yourself คำย่อ ที่หมายถึง ทำด้วยตัวเอง เช่นการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง เป็นต้น
EDGE Enhanced Data Rates for Global Evolution เทคโนโลยีระดับ G3 ตามมาตราฐานโลก ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ในระบบ GSM มีอัตราการรับส่งข้อมูลถึง 236 kbps
FTP File Transfer Protocol มาตราฐานการสื่อสารประเภทหนึ่งในระบบเครือข่าย ใช้สำหรับการโอนย้ายข้อมูล
GPRS General Packet Radio Service ระบบการสื่อสารไร้สาย (wireless) ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วความเร็วสูง แต่ช้ากว่า EDGE 4 เท่า
HTML Hyper Text Markup Language ภาษามาตราฐานสำหรับการสร้างเว็บ เป็นภาษาที่บราวเซอร์เข้าใจ
HTTP Hyper Text Transfer Protocol มาตราฐานการสื่อสารในระบบเครือข่ายประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลแอนด์
IIS Ineternet Information Server โปรแกรมที่ใช้สำหรับทำหน้าที่เป็นเซอร์เวอร์ของอินเตอร์เน็ต
ISP Internet Service Provider บริษัทที่ให้บริการ Internet (การเชื่อมต่อ)
I.T. Information Technology ข้อมูลทางด้านสาระสนเทศ
IE Internet Explorer โปรแกรมสำหรับแสดงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Browser จากค่าย Microsfot
IMAP4 Internet Message Access Protocol 4 มาตราฐานการสื่อสารในการรับส่งเมล์ อีกประเภทหนึ่ง มีความสามารถหลากหลายมากว่า POP เช่น รองรับการใช้งานแบบ Offline, Online สามารถเลือก download เมล์ที่ต้องการได้ เป็นต้น
LAN Local Are Network ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ภายในองค์กร
MAN Metropolitan Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่เป็น 100 กิโลเมตร
MIMO Multiple in, multiple out เทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่สามารถเพิ่มช่องส่งสัญญาณและพื้นที่ได้โดยใช้เสาอากาศหลายๆ ตัว (Wireless Technology)
NAS Network Attached Storage อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรม ที่ใช้เป็นศูนย์กลางผ่านทางระบบเครือข่าย
NAT Network Address Translation การแปลงไอพี แอดเดรสแท้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาเป็นไอพีปลอมในระบบเครือข่ายของเรา หรือในทางกลับกัน
OS Operation System ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Linux เป็นต้น
PDA Portable Digital Assistant อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกว่า Notebook แต่มีความสามารถใกล้เคียง สามารถพกพาไปไหนได้สะดวก
POP3 Post Office Protocol มาตราฐานการสื่อสารประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับรับส่งเมล์ และมีการพัฒนาถึงเวอร์ชั่น 3
PPP Point to Point Protocol มาตราฐานการสื่อสารประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับการรวบข้อมูล แล้วส่งออกไปทางพอร์ตอนุกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สองระบบสามารถสื่อสารกันได้ คล้ายๆ กับ SLIP
RAS Remote Access Server บริการการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากบ้านมายังสำนักงาน เป็นต้น
SAN Storage Area Network ระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลด้วยความเร็วสูง รองรับการบันทึกข้อมูลด้วยสื่อหลายประเภท
SET Secure Electronic Transaction มาตราฐานการส่งข้อมูลชำระเงินทางบัตรเครดิต ผ่านทางระบบเครือข่าย โดยมีการเข้ารหัสในรูปแบบ Digital Signature
SLIP Serial Line Internet Protocol มาตราฐานการสื่อสารประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับส่งข้อมูล TCP/IP ผ่านทางพอร์ตอนุกรม โดยบริษัท 3COM เป็นผู้คิดค้น
SMTP Simple Mail Transfer Protocol ระบบ mail ที่ใช้สำหรับการส่งออก มีความหมายตรงข้ามกับ Incoming Mail
SSL Secure Socket Layer มาตราฐานการรับส่งข้อมูลผานอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocal มาตราฐานสื่อสารที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลทางเครือข่าย
URL Uniform Resource Locator ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ ตลอดจนที่เก็บไฟล์
USB Universal Serial Bus ช่องทางการสื่อสาร (port) ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมาก
UTP Unshielded Twisted Pair สายแลนประเภทหนึ่ง ที่มีการตีเกลียวคู่ 4 คู่ภายในเส้นเดียวกัน ใช้สำหรับรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย
VB Visual Basic ภาษาหนึ่งในการพัฒนาโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์
VPN Virtual Private Network การเชื่อมต่อผ่าน internet โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลทั้งต้นทางและปลายทาง
WAN Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เชื่อมต่อภายในและภายนอกองค์กร
WAP Wireless Application Protocol มาตราฐานการสื่อสารเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access มาตราฐานการสื่อสารเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย ที่ใช้มาตราฐาน IEEE 802.16

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอที วารสาร งานวิจัยความเห็น (1)