ในการจัดสัมนาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมลูกจ้างแห่งประเทศไทยกำลังร่าง   พรบ.บำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำในส่วนราขการ เพื่อปรับเปลี่ยนการขอรับบำเหน็จลุกจ้างประจำ เป็น ขอรับบำนาญได้

               ถือว่าเป็นข่าวดีมากในวงการลูกจ้างประจำ ต่อไปท่านก็จะได้รับบำนาญรายเดือน เหมือนข้าราขการแล้ว