สองเหตุการณ์ในการอบรมบล็อก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อบรมบล็อก
วันนี้มีการอบรมการใช้บล็อกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันคือหนึ่งเวบล่มทั้งตึก แต่ก็รอจนมีสัญญาณมา พอกำลังจะสมัครเสียงระเบิดดังก้องทั้งตึกอาคารศูนย์วิชาการ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงระเบิดไฟฟ้าดับทั้งตึก จึง เป็นบทเรียนที่ทุกหน่วยงานที่จะจัดอบรมต้องมีแผนสำรอง เช่น ขอนแก่น ก็ได้เล่าเรื่อง KM และ มี Powerpoint ก่อนการแก้ปัญหาอื่น เราแก้ปัญหาระบบล้มโดยการใช้ ADSL ของหน่วยงานในตึกและใช้ไฟฟ้าสำรองก็ลุล่วงไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)