การให้บริการด้วยรอยยิ้มมีประโยชน์ทั้ง 2 อย่าง ระหว่างผ้ให้บริการและรับบริการ