การบริการ

ให้บริการด้วยรอยยิ้ม
การให้บริการด้วยรอยยิ้มมีประโยชน์ทั้ง 2 อย่าง ระหว่างผ้ให้บริการและรับบริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริการเรื่องพัสดุความเห็น (0)