วันนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2549

ผมเริ่ม Blog ชีวิต และ ผลึกความคิดที่จะเรียนรู้ในแต่ละวันวันนี้  อ่านของท่านผู้รู้ และ ผู้ไม่รู้ มาก็นาน ขอเป็นส่วนร่วมกับชุมชนชาว gotoknow ด้วยอีกคน