1. มีเงินอยู่  ก  บาทซื้อหนังสือไป  115  บาท  เหลือเงินอยู่  75  บาทเดิมมีเงินอยู่เท่าไร

2. สามเท่าของจำนวน ๆ หนึ่งมีค่าเท่ากับ  57  จงหาเลขจำนวนนั้น

3. แจ่มเลี้ยงหมู  135  ตัว  ซื้อมาเพิ่มอีก  ข  ตัว  รวมเป็นหมู  213  ตัว  แจ่มซื้อหมูมาเพิ่มกี่ตัว

4. ซื้อกุหลาบมา  ง  ดอก  นำมาจัดใส่แจกัน  9  ใบ ได้ใบละ  7  ดอก  ซื้อดอกกุหลาบมาทั้งหมดกี่ดอก

5. ปัจจุบันแม่มีอายุ  A  ปี  ซึ่งแก่กว่าลูก  25  ปี  และตอนนี้ลูกมีอายุ  15  ปี คุณแม่จะมีอายุเท่าไร

6. แม่มีเงิน  y บาท  แบ่งให้ลูก  5  คน  ได้รับคนละ  170  บาท  แม่มีเงินกี่บาท

7. สมชายทำงาน  6  ชั่วโมง  ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ  M  บาท  ได้ค่าจ้างทั้งหมด  144  บาท  สมชายทำ

    งานได้ชั่วโมงละเท่าไร

8. หนังสือเล่มหนึ่งมี  100  หน้า  อ่านไปแล้ว  จ  หน้า  เหลือที่ยังไม่ได้อ่าน  35  หน้า  อ่านหนังสือไป

    แล้วกี่หน้า

9. เลขสองจำนวนเรียงติดกัน  เมื่อนำมาบวกกันได้ผลลัพธ์เป็น  97  จงหาเลขจำนวนมาก

10.  4  เท่าของเลขจำนวนหนึ่งลบด้วย  3  ผลลัพธ์เป็น  45  จงหาเลขจำนวนนั้น