อปท.สงขลาและลำพูนสมทบกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน

ตัวแบบที่จะขยายการเรียนรู้สู่ที่อื่น ๆ

ข่าวด่วนจากเช(โมกขศักดิ์)ลูกชายครูชบ ยอดแก้วที่ดำเนินรอยตามอุดมการณ์ของพ่อที่ต้องการสร้างสวัสดิการภาคประชาชนแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะสนับสนุนเงินกองทุนสมทบกองทุนสวัสดิการของชุมชนจำนวนตำบลละ 1 แสนบาท โดยจะจัดประชุมร่วมกับตำบล  เป้าหมายจำนวน 50 ตำบลในวันที่ 22 ส.ค.นี้ที่โรงแรมกรีนเวลดิ์ จ.สงขลา
ผมรู้สึกเป็นปลื้มกับเครือข่ายด้วย เชบอกว่าทั้งอบจ. อบต.และรัฐบาลต่างให้การสนับสนุนแนวคิดกองทุนสมทบแล้ว ยังมีสปสช.ที่จะเข้ามาทดลองการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคชุมชนที่ยังรีรอ คอยทีท่าอยู่นานแล้ว ไม่รู้เมื่อไหร่จะลงสักที
เรื่องอปท.ที่สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนนั้น ผมทราบจากอ.อ้อม ทีมสวัสดิการวันละ 1 บาทที่ลำปางว่า เทศบาลอุโมงค์ที่ลำพูนก็สนับสนุนกลุ่มสวัสดิการวันละ 1 บาทด้วยเช่นกัน และทำได้ดีมากด้วย ตัวอย่างดี ๆเหล่านี้เป็นรูปแบบนำร่องที่จะขยายการเรียนรู้สู่ที่อื่น ๆได้ต่อไป
อ.อ้อม(วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ มธ.ศูนย์ลำปาง)01-4543367
โมกขศักดิ์ ยอดแก้ว(มูลนิธิครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว)01-6092800

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)