โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

     วันที่ 4-5 สิงหาคม 2548 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 48 คน และจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 52 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสามารถดำเนินการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และขยายผลในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนไทยให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม
     ผมขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์  และหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยวัยเรียน แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ตลอดจนร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือกัลยาณมิตรในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะท่านนายแพทย์สมศักดิ์ กับผมนั้นมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน และมั่นใจว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะนายแพทย์สมศักดิ์โดยจิตวิญญานแล้ว ท่านเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนักประสานชั้นเยี่ยม ถือเป็นโชคดีของผมและชาวสถาบันฯ ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1978, เขียน: 03 Aug 2005 @ 16:37 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 17:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)