ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา กำหนดจัดตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548 ณ หอประชุมจิระวิทยาคาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

จากการเปิดเผยของ นางจิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  ผู้บริหารต้นแบบ ของสำนักงานเลขาธิการการศึกษา กล่าวว่า การจัดตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2548 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  ประสบผลสำเร็จเกินคาดหมาย อาทิ มีครูและผู้บริหารโรงเรียนจากทุกสังกัด ทั้ง สพท., สช. เทศบาล สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 17 โรงเรียน
การจัดกิจกรรมในครั้งแรกถือเป็นการอุ่นเครื่อง ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนรู้จักมักคุ้นและมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ในการจัดตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2 จะมีลักษณะเจาลึกมากขึ้น โดยสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้ากลุ่มตามความถนัด ความสนใจของแต่ละคน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือกลุ่มสนใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  การจัดระบบดูแลนักเรียน  การจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Education) การจัดแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ  และอื่นๆตามที่สมาชิกสนใจ

เพื่อให้การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดความรู้" ครั้งที่ 2 บรรลุผลสำเร็จ ขอความร่วมมือจากสมาชิกโรงเรียนเครือข่ายทุกโรงเตรียมผลงานที่แสดงถึงการปฏิรุปการเรียนรู้ที่ไปถึงตัวเด็กอย่างเป็นรูปธรรม นำมาแสดงนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนั้นด้วย

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆได้ให้ความสนใจและให้การสนับสนุน เป็นกำลังใจให้กับการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ของ "ผู้กล้า" เช่น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  อุทัยธานี และสมุทรสงคราม ซึ่งผู้บริหารและครูผู้สอนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ขอให้กำลังทุกท่าน อย่าลืม!  4 กันยา มีนัดที่
จิระศาสตร์   อยุธยา
ถือโอกาสเรียนเชิญท่านที่ปรึกษา ท่านคุณหมอวิจารณ์ และทีมงาน สคส.ทุกท่านด้วยครับ

               ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
                    ผู้ประสานงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตลาดนัดความรู้ KM : Knowledge management ครั้งที่ 2ความเห็น (2)

ธิติพงศ์
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

ประทับใจในครั้งแรกมาก ครั้งที่ 2 จะไป Shoping Knowledge
ให้เต็มที่เลยครับ

ธิติพงศ์
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

ประทับใจในครั้งแรกมาก ครั้งที่ 2 จะไป Shoping Knowledge
ให้เต็มที่เลยครับ