และแล้วช่วงเวลาที่ยาวนานก็ผ่านมาได้แค่ครึ่งเดียว  ยังมีครึ่งหลังที่ยังคงต้องต่อสู้  ช่วงนี้รู้สึกได้ถึงความอ่อนล้าที่ร่างกายเรียกร้อง  ก็ได้แต่ฝืนทน  การสอบครั้งนี้ให้อะไรกับเรามากมาย การจัดการตัวเองอย่างมีระบบ  ย่อมส่งผลดีในการดำรงชีวิตในทุกๆเรื่อง