ช่วงเวลา(สอบ)ที่แสนจะยาวนาน

ร่างกายจะดีได้อย่างไร ถ้าจิตใจเป็นกังวล

    และแล้วช่วงเวลาที่ยาวนานก็ผ่านมาได้แค่ครึ่งเดียว  ยังมีครึ่งหลังที่ยังคงต้องต่อสู้  ช่วงนี้รู้สึกได้ถึงความอ่อนล้าที่ร่างกายเรียกร้อง  ก็ได้แต่ฝืนทน  การสอบครั้งนี้ให้อะไรกับเรามากมาย การจัดการตัวเองอย่างมีระบบ  ย่อมส่งผลดีในการดำรงชีวิตในทุกๆเรื่อง                  

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัยรุ่นกับการปรับพฤติกรรมการกินหวานความเห็น (0)